Monday, 2 February 2015

Syariah Al-azhar

TAHUN SATU 
SUBJEK TERAS 
1.       Al-Quran 
2.       Feqh Mazhab ( Toharah dan Ibadah ) 
3.       Feqh Syafie 
4.       Feqh Nassie 
5.       Usul Feqh 
6.       Feqh Perbandingan ( Thoharah dan Ibadah ) 
7.       Tarikh Tasyrik 
8.       Qodoya Muasirah 
9.       Qaah Bahas 
10.   Tafsir Ayat Al-Ahkam 
SUBJEK ELEKTIF 
1.       Tauhid ( ketuhanan ) 
2.       Mustolah Hadis 
3.       Nahu dan Sorof 
4.       Bahasa Inggeris 
TAHUN DUA 
SUBJEK TERAS 
1.       Al-Quran 
2.       Feqh Mazhab ( Muamalat) 
3.       Feqh Syafie 
4.       Feqh Nassie 
5.       Usul Feqh 
6.       Feqh Perbandingan ( Muamalat ) 
7.       Hadis Ahkam 
8.       Qodoya Muasirah 
9.       Qaah Bahas 
10.   Tafsir Ayat Al-Ahkam 
11.   Ahwal Syakhsiah ( Munakahat ) 
SUBJEK ELEKTIF 
1.       Tauhid ( kenabian dan samiat ) 
2.       Nahu dan Sorof 
3.       Bahasa Inggeris 
TAHUN TIGA 
SUBJEK TERAS 
1.       Al-Quran 
2.       Feqh Mazhab ( Munakahat ) 
3.       Usul Feqh 
4.       Feqh Perbandingan (Jenayah dan Hudud) 
5.       Hadis Ahkam 
6.       Ahwal Syakhsiah ( Mirath ) 
7.       Qodoya Muasirah 
8.       Qaah bahas 
SUBJEK ELEKTIF 
1.       Manhaj dakwah 
2.       Adab dan Balaghah 
3.       Bahasa Inggeris 
TAHUN EMPAT 
SUBJEK TERAS 
1.       Al-Quran 
2.       Feqh Mazhab ( Muamalat ) 
3.       Feqh Syafie 
4.       Feqh Nassie 
5.       Usul Feqh 
6.       Feqh Perbandingan ( Muamalat ) 
7.       Hadis Ahkam 
8.       Qodoya Muasirah 
9.       Qaah Bahas 
10.   Tafsir Ayat Al-Ahkam 
11.   Ahwal Syakhsiah 
SUBJEK ELEKTIF 
1.       Adab dan Balaghah 
2.       Bahasa Inggeris